Instalacje przemysłowe i nieprzemysłowe

Instalacje przemysłowe i nieprzemysłowe

Gospodarka na przestrzeni lat z pewnością ulegała znacznym przemianom. Rozwój technologiczny przyczynił się do poprawy jakości wykonywanych usług, maszyn czy narzędzi. Każda firma działająca w branży przemysłowej nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, ponieważ te ostatnie wpływają na zainteresowanie konsumentów. Świadomość odbiorcy także uległa zmianie. Niegdyś – jeszcze za czasów Polski Ludowej – w kraju deficyt dotykał w zasadzie każdej dziedziny życia czy branż przemysłowych. Po tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym dziewiątym roku kolejne firmy i działalności zaczęły prężnie się rozwijać. Konkurencja na rynku zbudowała w umysłach konsumentów pewien tok myślenia, który pozwala im z kolei wymagać i oczekiwać. Z pewnością ten fakt w największej mierze sprawia, że kolejne spółki chcą się rozwijać i poprawiać jakość proponowanych usług czy produktów. Na szczególną uwagę zasługują w przypadku mówienia o nowoczesnych technologiach z pewnością instalacje przemysłowe. Te ostatnie nie są widoczne na pierwszy rzut oka, ale tak naprawdę ich obecności i potrzeby istnienia nie sposób podważyć. Niestety nie każdy konsument wie, jak ważne są w codziennym życiu pewne instalacje przemysłowe i w jaki sposób na co dzień ułatwiają nam one funkcjonowanie.

Definicja słowa instalacja

Nie sposób mówić o instalacjach przemysłowych bez dotarcia do genezy słowotwórczej tego pojęcia. Sprawa nieco się w tym momencie komplikuje, ponieważ sama wyraz „instalacja” ma kilka znaczeń. Pierwsze odnosi się po prostu do stacjonarnego urządzenia technicznego. Kolejna definicja jest nieco szersza i obejmuje zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych w jakiś sposób. Co istotne, ta sama definicja dodaje, iż tytuł prawny do zespołu wspomnianych urządzeń ma ten sam podmiot. Końcowa fraza informuje również, że wszystkie elementy techniczne położone są na terenie jednego zakładu. Ostatnia najpopularniejsza definicja odnosi się do budowli niebędących urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, ale ich eksploatacja może z kolei powodować emisję. Warto przy tym wspomnieć, że podanie trzech definicji nie załatwia sprawy. Warto byłoby też – w celu bardziej rzeczowego oglądu – zastanowić się nad tym, czym jest na przykład budowla. Jak widać, samo dokonanie wstępnych rozważań wcale nie jest takie łatwe. Warto też zdawać sobie sprawę, że podane definicje pochodzą z zakresu prawa ochrony środowiska. Co istotne, wiele innych ustaw odwołuje się do tego ostatniego. Chodzi między innymi o ustawę o odpadach czy ustawę o prawie wodnym. Podstawową informacją, która powinna istnieć w świadomości przeciętnego konsumenta jest także prosty podział instalacji przemysłowych.

Podział instalacji – instalacja wodna

PrzemysłJedną z najpopularniejszych instalacji jest oczywiście instalacja wodna (inaczej nazywana instalacją wodociągową lub potocznie zwykłym wodociągiem). Z definicji możemy wyczytać, iż wodociągiem nazywamy układ połączonych ze sobą przewodów, urządzeń, a nierzadko także armatury. Ów układ służy przekazywaniu zimnej i ciepłej wody od źródła do określonego budynku. Warto przy tym zaznaczyć, że doprowadzona woda powinna bezwzględnie spełniać wymagania jakościowe tak, by jej spożycie nie zagrażało zdrowiu i życiu mieszkańców. Warto wspomnieć krótko o tym, że instalacja wodna może zostać poddana kolejnemu podziałowi. Należy wyróżnić więc instalację wewnętrzną (znajdującą się wewnątrz jakiegoś obiektu) oraz instalację zewnętrzną i sieci wodociągowe. Każda instalacja może być wykonywana z jakiegoś materiału. W przypadku instalacji wodnych mowa przede wszystkim o tworzywach sztucznych i metalach. Ważne jest to, że wspomniane surowce można podzielić na jeszcze bardziej szczegółowe elementy.

Podział instalacji – instalacja elektryczna

W każdym domu niezbędna jest oczywiście instalacja elektryczna, czyli część sieci niskiego napięcia stanowiąca układ przewodów w budynku razem ze sprzętem elektroinstalacyjnym. Każda instalacja w mieszkaniu czy domu składa się z określonych elementów. Do najważniejszych należą: przyłącze i złącze kablowe, tablica rozdzielcza, piony i linie zasilające, instalacja odbiorcza oraz odpowiednia liczba obwodów. Warto wiedzieć, że instalacje elektryczne można podzielić pod względem różnych wytycznych. Instalacje elektryczne ze względu na miejsce występowania mogą więc być przemysłowe lub nieprzemysłowe. Podział instalacji elektrycznych dotyczy również rodzaju zasilanych odbiorników. W tym przypadku mowa o instalacji oświetleniowej oraz o instalacji siłowej. Bez względu jednak na definicje i wszelkiego rodzaju podziały jedno jest pewne – instalacje elektryczne stanowią ważny element życia przeciętnej rodziny czy przedsiębiorstwa.

Choć dokonujemy dziś podziału na instalacje przemysłowe i nieprzemysłowe w gruncie rzeczy obie sprowadzają się do jednego. Zarówno dana działalność, jak i dom jednorodzinny potrzebują pewnych instalacji po to, by poprawnie funkcjonować w codziennym życiu. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że wykonywanie tego typu działań instalacyjnych wcale nie jest proste. Na rynku znajduje się tak naprawdę całkiem niewiele firm, które są w stanie przygotować profesjonalne instalacje dla swoich klientów. Warto wspomnieć również o tym, że instalacje przemysłowe i nieprzemysłowe są w ostatnim czasie szczególnie popularne w szeroko pojętej branży spożywczej oraz na rynku mieszkaniowym.